Välj en sida

FAQ

Här finner du svaret på de vanligaste frågorna vi får. Om du saknar en fråga kontakta oss. Klicka på knappen kontakt för kontaktuppgifter.

Ring oss: 08-28 14  80

Vad är Sorbonite®?

Sorbonite® är ett homogent kalkbaserat material men som har en sammansättning med bland annat kisel som vid upphettning får ett förhöjt pH och därmed fås den effektiva odörreningen.

Kan jag ersätta aktivt kol med Sorbonite®?
Ja – Om det är löst kol i behållare till applikationen så kan det med stor sannolikhet gå att ersätta kolet med Sorbonite®.
Hur länge räcker Sorbonite®?
Vid våra egna tester så uppfattas reningseffekten vara 30-50 % längre än hos motsvarande lösningar med andra material. Om ett fettfilter finns innan Sorbonite® så kommer livslängden blir längre för materialet.
Vad gör jag med förbrukad Sorbonite®?
Om det inte tar bort någon odör och det inte går att återaktivera filtret så är pH lågt och du kan sprida ut Sorbonite® på gräsmattan eller på andra ställen som behöver kalkas! Är du osäker så kan du kontrollera pH värdet på materialet.
Kan jag återaktivera Sorbonite®?
Ja – en viss återaktivering kan åstadkommas genom att bränna materialet på 200 grader C i ca 30 min.
Vilka odörer tar Sorbonite® bort?
Lukter från avloppsvatten, fettavskiljare, matos, VOC mm.
Kan jag använda Sorbonite® för att rena dricksvatten eller vattnet till mina husdjur?
Sorbonite® har ett högt pH vilket gör att man inte skall rena vatten till levande organismer. Vi avråder från att använda Sorbonite® för vattenrening.
Hur mycket Sorbonite® behöver jag?
Om du ersätter aktivt kol kan du ta motsvarande mängd Sorbonite®. Om du vill prova nya behållare så får du prova dig fram vilken volym som funkar för den aktuella odören som du vill avlägsna.
Hur fungerar odörreningen med Sorbonite®?
Sorbonite® reagerar med luftens fuktinnehåll och då startas reningsprocessen. Om du vill få en omedelbar start av reningen kan du hälla lite vatten på Sorbonite® för att aktivera det snabbare. Det kommer fräsa lite från materialet men det är helt normalt.
Kan man ta bort bakterier i luften med Sorbonite®?
Ja – Sorbonite tar bort bakterier effektivt, speciellt bakterier som inte klarar basiska miljöer. Förmågan avtar med tiden så se till att byta filter för att få en effektivare rening.
Hur kontollerar jag pH på Sorbonite®
Ta lite av Sorbonite® och lägg i ett glas med vatten. Rör lätt runt Sorbonite® och vattnet i glaset och vänta 1 minut. Ta sedan en pH sticka med basisk skala (7-14) (Finns att köpa på internet eller i butiker) och kontrollera vattnets pH.
Vad är för högt pH för växter o djur?
Växter trivs normal sätt i ett pH på 6-7. Över pH 8,5 börjar det bli farligt för växter och djur.
Vad händer om pH på Sorbonite® är högre än 8,5?
Vanligtvis ingenting om du ser till att sprida ut Sorbonite® över en stor gräsmatta eller en stor rabatt så att koncentrationen minskar.
Claes Thilander

CEO

Welcome to us at Sorbeco! We help you improve air quality with Sorbonite®, which you can find information about on this page and on xodor.se (Private customers). I see a very exciting future within Sorbonite®, which is a strong challenger to activated carbon used today in most valves and kitchen fans. We are ready to take on the challenge of replacing activated carbon with a product that is both efficient and can be used in an environmentally friendly way even after use because the material can be used by plants.

The fact that Sorbonite® effectively removes odors, has a long service life, can be used by plants and manufactured in Europe are strong arguments for Sorbonite®. According to the EU, we in the Union will become more self-sufficient in minerals and other raw materials - Sorbonite® is the European alternative. Contact us at info@sorbeco.se